PBX Server Libra

PBX Server Libra

PBX Server Platan Libra wykorzystuje technologię VoIP, jest przeznaczony dla firm liczących od kilkudziesięciu do tysiąca pracowników. Libra zapewnia bezpieczeństwo pracy i pełną dowolność połączeń - w dowolnej technologii, z dowolnego typu telefonu, z dowolnym systemem operacyjnym, a także w dowolnej obudowie - RACK lub STD do powieszenia na ścianie. Libra jest przyjazna zarówno dla użytkownika, jak i dla instalatora. Nowe sieciowanie z nawet kilkunastoma innymi serwerami Platan zwiększa jeszcze możliwości tworzenia rozproszonych systemów.

Inteligentna Dystrybucja Ruchu wraz z kolejkowaniem połączeń, nagrywaniem rozmów i zaawansowanymi scenariuszami menu głosowego pozwolą na profesjonalną obsługę nawet intensywnego ruchu telefonicznego. Innowacyjne rozwiązania Zobacz, Kto Mówi oraz Zobacz, Kto Chce Wejść uatrakcyjnią i ułatwią codzienne kontakty dzięki przekazowi wideo.

PBX Server Libra jako element systemu teleinformatycznego

PBX Server Libra jako element systemu teleinformatycznego

Ważniejsze cechy

 • Kolejkowanie i Inteligentna Dystrybucja Ruchu z profesjonalnymi komunikatami systemowymi i miłymi dla ucha melodiami, Grupy Wspólnego Wywołania z dynamicznymi abonentami.
 • Wbudowane wielokanałowe nagrywanie rozmów.
 • Sieciowanie serwerów Proxima, Proxima plus i Libra
 • Multi Phone – możliwość podłączenia do czterech telefonów (w tym komórkowych, zdefiniowanych jako port zewnętrzny) pod jednym numerem wewnętrznym.
 • Smart Callback - inteligentne oddzwanianie.
 • Funkcja podsłuch (NOWOŚĆ!)
 • Innowacyjne rozwiązanie Zobacz, Kto Mówiwideorozmowy dla dowolnej liczby użytkowników, współpraca z wideotelefonami IP, bezpłatną aplikacją Platan Video Sofpthone.
 • Zobacz, Kto Chce Wejść – współpraca z wideobramofonami IP oraz bezpłatną aplikacją Platan Video Viewer.
 • Organizacja telekonferencji w pokojach konferencyjnych.
 • Układ sekretarsko-dyrektorski – kierowanie przez sekretariat ruchu telefonicznego przychodzącego do dyrekcji.
 • Pełna dowolność numeracji wewnętrznej i usług.
 • Zdalne i lokalne zarządzanie przez przeglądarkę internetową.
 • Praca w systemach Windows, Linux, Mac OS X dzięki aplikacji opartej na środowisku Java.
 • Zintegrowana wewnętrzna Poczta Głosowa dla wszystkich użytkowników.
 • Poczta Plus – 8 grupowych skrzynek poczty głosowej pozwalających na pozostawianie wiadomości głosowych również dla grup użytkowników.
 • PZK® Program Zarządzania Kosztami.
 • Strefa Użytkownika dostępna przez przeglądarkę internetową.
 • Zdalny dostęp dla instalatorów przez platformę mojacentrala.pl.
 • Obsługa wielu kart SIM – tanie rozmowy do sieci komórkowych.
 • SMS-y serwisowe oraz powiadamiające o nieodebranych połączeniach.
 • Karta I/O - moduł audio oraz sterowanie urządzeniami zewnętrznymi – automatyczne lub z dowolnego telefonu.
 • Współpraca z oprogramowaniem dla call center Naso CC, dla firm taksówkarskich, z oprogramowaniem hotelowym.
 • Współpraca z aplikacjami CRM, SWD, Microsoft Outlook®, typu softphone - z wykorzystaniem sterownika Platan TAPI.
 • Dwa typy obudowy – Libra STD do powieszenia na ścianie lub RACK 19" do szafy teleinformatycznej.
 • Gwarancja 24 miesiące (zarejestruj serwer Libra i przedłuż gwarancję do 30 miesięcy!)

Call center w serwerze Libra

 • Schematy dzwonienia - system wielopoziomowego menu głosowego organizującego ruch przychodzący przy wykorzystaniu IVR (Interactive Voice Response - Interaktywna Obsługa Głosowa), do dyspozycji praktycznie nieograniczona liczba poziomów i samych Infolinii, do 1h nagrań w standardzie!
 • Możliwość pozostawienia wiadomości głosowych również dla grupy użytkowników, np. pracowników biura handlowego, w ramach Poczty Plus, odsłuchiwanych przez Nadzorcę – NOWOŚĆ!
 • Kolejkowanie rozmów z informowaniem o pozycji w kolejce i przewidywanym czasie oczekiwania, z możliwością ustawienia max. liczby oczekujących osób i/lub czasu oczekiwania.

Kolejkowanie połączeń w PBX Serverze Libra
Kolejkowanie połączeń w PBX Serverze Libra

 • Profesjonalne nagrania zapowiedzi i komunikatów systemowych oraz miłe dla ucha melodie.
 • Nawet 25 osób dzwoniących jednocześnie może odsłuchiwać daną zapowiedź głosową.
 • Inteligentna Dystrybucja Ruchu = precyzyjny wybór adresata:
  • równomierna dystrybucja ruchu - UCD,
  • połączenia wg specjalizacji,
  • automatyczne połączenia wg zidentyfikowanego numeru abonenta dzwoniącego - ACD,
  • przenoszenie wywołań na inne numery wewnętrzne lub miejskie w trybie bezwarunkowym, gdy abonent nie odbiera, gdy zajęty,
  • czarne listy - tworzenie list niepożądanych numerów,  z których wywołania są ignorowane lub obsługiwane w zdefiniowany sposób,
  • statusy VIP - definiowanie numerów mających np. pierwszeństwo w kolejce osób oczekujących na połączenie,
  • Czas na Notatkę - definiowalny czas przeznaczony dla osób odbierających telefony w ramach Grupy Wspólnego Wywołania na sporządzenie notatki po każdej przeprowadzonej rozmowy, wpisanie danych do bazy itp., w tym czasie nie będą do tej osoby kierowane kolejne wywołania,
  • układ sekretarsko-dyrektorski – kierowanie przez sekretariat(y) ruchu telefonicznego przychodzącego do dyrekcji;
  • odrzucanie połączeń złośliwych/niechcianych.

Automatyczna dystrybucja ruchu (ACD) i Interaktywna Obsługa Głosowa (IVR) w PBX Serverze Libra

Automatyczna dystrybucja ruchu (ACD) i Interaktywna Obsługa Głosowa (IVR)
w PBX Serverze Libra

 • Wbudowane nagrywanie do nawet 30 jednoczesnych rozmów wraz z aplikacją Agent 003.
 • Możliwość włączenia nagrywania rozmów na dowolnym poziomie zapowiedzi.
 • Precyzyjne definiowanie nagrywanych rozmów (wewnętrzne, miejskie przychodzące, miejskie wychodzące) i użytkowników, którzy mają być nagrywani.
 • Opcja oznaczenia użytkownika, którego rozmowy nigdy nie będą nagrywane (np. dyrektora).

Strumieniowe odsłuchiwanie rozmów w programie Agent 003

Strumieniowe odsłuchiwanie rozmów w programie Agent 003

 • Globalna książka telefoniczna do 3000 wpisów.
 • 128 indywidualnych książek telefonicznych.
 • Pełna identyfikacja numerów CLIP na portach systemowych i analogowych.
 • Współpraca z oprogramowaniem Platan Call Monitor (NOWOŚĆ!) – wspierającym odbieranie połączeń przez grupy.
 • Współpraca z dedykowanym oprogramowaniem Naso CC - oferującym zaawansowany system statystyk i funkcjonalność rozbudowanego Call Center.
 • Współpraca z oprogramowaniem dla korporacji taksówkarskich.

PZK - Program Zarządzania Kosztami

 • Moduł Grosik - indywidualne rozliczanie kosztów rozmów telefonicznych.
 • Statystyki rozmów w formie tabelarycznej oraz graficznej.
 • Kwotowe limitowanie połączeń.

Graficzna prezentacja połączeń w module Grosik

Graficzna prezentacja połączeń w module Grosik

 • VEK - Voipowy Eliminator Kosztów:
  • dostęp do taniej telefonii internetowej bez dodatkowych bramek i kart,
  • obsługa wielokanałowych łączy VoIP (Platan SIP trunk),
  • obsługa faksów w standardzie T.38 (współpraca z Platan Fax Serverem),
  • unikalna funkcja Call Through - dzwoń z komórki przez VoIP.

Call Through - rozmawiaj taniej z komórki przez VoIP
Call Through - rozmawiaj taniej z komórki przez VoIP

 • Zintegrowany GSM - dzwoń ze zwykłego telefonu w ramach sieci GSM.
 • Karta I/O - moduł audio oraz sterowanie urządzeniami zewnętrznymi (8 wejść/8 wyjść).
 • System 2000 indywidualnych kont rozliczeniowych.
 • Do 1000 bezpośrednich numerów DDI (dzwonienie do konkretnego użytkownika bez wybierania numeru wewnętrznego).
 • Bufor rozmów do 100.000 rekordów.
 • System restrykcji - ograniczanie niepożądanych połączeń.
 • Do 2000 abonentów wirtualnych.
 • Funkcja ARS/LCR - automatyczny wybór najtańszej drogi połączeniowej z możliwością zdefiniowania ponad dwóch tysięcy krajowych i zagranicznych prefiksów.

 

Miej wszystko pod kontrolą

 • Strefa Użytkownika - Twoje ustawienia online, dostępne przez przeglądarkę internetową:
  • historia połączeń,
  • stan zalogowania do grup wspólnego wywołania GWW,
  • ustawione przeniesienia rozmów na numery wewnętrzne lub miejskie (bezwarunkowe, gdy nie odbiera przez określony czas, gdy zajęty),
  • status Poczty Głosowej (aktywna/nieaktywna, liczba nowych i wszystkich wiadomości, limit wiadomości),
  • informacje o limitach kwotowych na połączenia wychodzące,
  • podgląd globalnej książki telefonicznej dla użytkowników aparatów systemowych i IP,
  • podręczna pomoc z aktualnymi numerami funkcji wybieranych z poziomu telefonu.

 PBX Server Libra - Strefa Użytkownika

Okno Strefy Użytkownika w PBX Server Libra

Bezpieczeństwo i zdalna opieka instalatora

 • Libra Web - aplikacja do konfiguracji przez przeglądarkę internetową.
 • Zdalny dostęp do serwerów Libra poprzez platformę mojacentrala.pl.
 • Praca w systemach Windows, Linux, Mac OS X dzięki aplikacji opartej na środowisku Java.
 • Niezależne systemy zasilania rezerwowego.
 • Unikalne panele przyłączy krosowych porządkujące okablowanie serwera przy instalacji w szafach teleinformatycznych.
 • Zintegrowany, szybki interfejs ethernet (LAN) 10/100 Base-T w standardzie.
 • Zwiększone bezpieczeństwo dzięki różnym poziomom dostępu oraz złożonym hasłom.
 • Zarządzanie zdalne lub lokalne poprzez sieć ethernet.
 • Zdalny dostęp poprzez modem ISDN, wbudowany modem analogowy oraz program offline LibraPC.
 • Zabudowa w szafie RACK 19" (jedna jednostka - RACK 4U) lub możliwość powieszenia na ścianie wersji STD.

 Libra Web

Libra Web

Integracja z sieciami IP

 • Zintegrowany VoIP:
  • możliwość zastosowania do 6 kart VoIP64,
  • obsługa do 384 kanałów VoIP i do 1000 telefonów IP,
  • protokół VoIP: SIP 2.0,
  • kodeki: G.711 uLaw, G.711 aLaw, G.726, G.729a, GSM,
  • kodeki wideo: H.263+, H.264,
  • obsługa faksów w standardzie T.38, zalecanym dla sieci IP.
 • Sieciowanie przy wykorzystaniu sieci IP i kart VoIP:
  • sieciowanie do 16 serwerów Libra, Proxima i Proxima plus (NOWOŚĆ!),
  • obsługa do 16 tysięcy użytkowników w jednolitym systemie o spójnym planie numeracyjnym (NOWOŚĆ!),
  • obsługa do 63 kanałów VoIP (NOWOŚĆ!),
  • prostota wybierania numerów w ramach systemu,
  • wykorzystanie funkcji serwera - przenoszenia wywołań, przekazywania połączeń, dzwonienia w ramach GWW, identyfikacji numerów CLIP itp.,
  • ułatwiona, intuicyjna konfiguracja z podręczną pomocą (NOWOŚĆ!),

Sieciowanie serwerów Proxima i Libra z wykorzystaniem VoIP
Sieciowanie serwerów Proxima i Libra z wykorzystaniem VoIP

Integracja z innymi urządzeniami i aplikacjami

 • Współpraca z różnymi typami telefonów, w tym aparatami systemu IP DECT i smartfonami (dzięki funkcji Multi Phone i portowi zewnętrznemu), a także bramofonami.
 • Platan Fax Server - zastępujący tradycyjne urządzenia faksujące, pozwalający na wysyłkę i odbiór faksów poprzez strony www oraz e-mail.
 • Innowacyjne rozwiązanie Zobacz, Kto Mówiwideorozmowy dla dowolnej liczby użytkowników, współpraca z wideotelefonami IP i bezpłatną aplikacją Platan Video Sofpthone.
 • Zobacz, Kto Chce Wejść – współpraca z wideobramofonami IP oraz bezpłatną aplikacją Platan Video Viewer.
 • Współpraca z oprogramowaniem Platan Call Monitor (NOWOŚĆ!) – wspierającym odbieranie połączeń przez grupy. Informacja o połączeniach nieodebranych i już obsłużonych, podgląd kolejek, statystyki pracy grupy osób. Idealne rozwiązanie dla grup rozproszonych, pracujących zdalnie.
 • Współpraca z oprogramowaniem Platan CTI ułatwiającym obsługę ruchu telefonicznego (informacja na ekranie monitora o połączeniach, dostęp do baz kontaktów itp.).
 • Wtyczka Platan Click2Call pozwalająca na wybieranie przez centralę numerów ze stron internetowych.
 • Współpraca z aplikacjami Agent003 oraz Archiwizator do nagrywania oraz archiwizacji nagranych rozmów.
 • Otwarty interfejs programowy PCTI do współpracy z innymi systemami CTI, systemami CRM, oprogramowaniem call-center (w tym dedykowanym oprogramowaniem Naso CC), oprogramowaniem dla korporacji taksówkarskich (np. Taxi123, TaxiPro, Tiskel).
 • Interfejs hotelowy do współpracy z oprogramowaniem hotelowym, interfejs FIAS (Fidelio Interface Application Specification) do współpracy z oprogramowaniem hotelowym Micros Fidelio.
 • Współpraca z aplikacjami zewnętrznymi wykorzystującymi do komunikacji interfejs TAPI dzięki sterownikowi Platan TAPI Service Provider (np. aplikacje call center i CRM: Naso CC, ITCube CRM, update CRM).
 • Współpraca z różnymi typami telefonów, w tym aparatami systemu IP DECT, smartfonami (dzięki funkcji Multi Phone i portowi zewnętrznemu) oraz bramofonami.
 • Możliwość stosowania zewnętrznych rejestratorów rozmów.
 • Wysyłanie na telefony sygnałów alarmowych z czujników np. zadymienia.
 • Sterowanie urządzeniami zewnętrznymi, czasowe albo za pomocą telefonu, np. oświetleniem, bramami wjazdowymi.
 • Możliwość przekazywania przez telefon komunikatów do radiowęzła (wyjście sygnału audio).

Zobacz więcej na:

PBX Server Libra STD

PBX Server Libra STD - w standardowej obudowie do powieszenia na ścianie. Zalety takiego rozwiązania:

 • dwukolorowa metalowa obudowa = ekran przeciw zakłóceniom elektromagnetycznym
 • nie wymaga zakupu szafy teleinformatycznej i własnej serwerowni, można ją powiesić w biurze = niższe koszty instalacji całego systemu
 • zasilanie rezerwowe wewnątrz serwera, cicha praca = wysoka estetyka instalacji i niższe koszty
 • uniwersalność = zastosowanie takich samych kart i sterowników jak w przypadku wersji RACK
 • możliwość łączenia do sześciu jednostek = niespotykana do tej pory elastyczność rozbudowy systemów niemontowanych w szafach RACK
 • sieciowanie z wykorzystaniem łączy VoIP w ramach Platan Intelligent Networking = stworzenie spójnego systemu liczącego nawet 1000 użytkowników
 • pełna funkcjonalność znana dotychczas z wersji RACK PBX Servera Libra.

PBX Server Libra STD

PBX Server Libra STD - obudowa do zawieszenia

Konfiguracja

PBX Server Libra może składać się z jednej, dwóch, trzech, czterech, pięciu lub sześciu niezależnych jednostek. Do wyboru są również dwie wersje obudowy - RACK do montażu w szafie teleinformatycznej oraz STD do powieszenia na ścianie. W każdej jednostce jest do dyspozycji 15 uniwersalnych slotów, które łącznie umożliwają podłączenie: 

 • do 64 linii miejskich analogowych
 • do 128 łączy ISDN BRA (2B+D)
 • do 8 łączy ISDN PRA (30B+D)
 • do 720 linii wewnętrznych analogowych
 • do 128 cyfrowych portów systemowych
 • do 6 kart VoIP (do 64 kanałów VoIP na każdej) 
 • do 1000 portów VoIP
 • do 16 obsługiwanych kart SIM (portów GSM)
 • łącznie do 1000 użytkowników
 • nagrywanie do 30 rozmów jednocześnie.

W celu zwiększenia elastyczności systemu oraz dopasowania go do różnych potrzeb użytkowników wprowadzonych zostało 6 sterowników o różnych parametrach oraz możliwościach.

PBX Server Platan Libra w wersji RACK - 2 jednostki

PBX Server Platan Libra w wersji RACK - 2 jednostki

PBX Servery Libra w wersji STD mogą być również łączone w większe systemy obejmujące do 6 jednostek, wówczas ich maksymalna konfiguracja jest taka sama, jak w wersji RACK. 

W nierozbudowywalnej wersji serwera Libra (jednojednostkowej) dla obudowy STD lub RACK możemy zastosować:

 • do 64 analogowych linii miejskich
 • do 120 łączy ISDN BRA (2B+D)
 • do 1 łącza ISDN PRA (30B+D)
 • do 120 analogowych portów wewnętrznych
 • do 32 cyfrowych portów systemowych
 • 1 karta VoIP
 • do 200 portów VoIP
 • do 6 portów GSM
 • nagrywanie do 16 rozmów jednocześnie.

Uwaga: w przypadku zapotrzebowania na systemy poza standardową konfiguracją prosimy o kontakt z Biurem Handlowym.

Testuj online

Testuj online PBX Server Libra na stronie libra.platan.pl. Na stronie wejściowej do Strefy Użytkownika kliknij w link Przejdź do administracji, pobierz oprogramowanie do zarządzania i wpisz hasło: 44444444. Można zobaczyć interfejs serwera i większość funkcji oraz popróbować różnych ustawień w trzech wersjach językowych.

Aby zobaczyć ustawienia dostępne dla danego użytkownika w Strefie Użytkownika, należy wpisać np. numer użytkownika 200 i hasło, które można podejrzeć w zakładce Abonenci -> Blokady aparatu -> Kod blokady (domyślne: 123456).

Wymiary PBX Servera Libra

Wymiary 1 jednostki* - obudowa RACK (do szaf 19"):

wysokość szerokość głębokość masa
176 mm
(4U)
483 mm
(19")
330 mm 12 kg

* dodatkowo na każdą jednostkę do 3 paneli przyłączy krosowych (patchpaneli RJ-45) o wysokości 1U każdy

 

Wymiary 1 jednostki - obudowa STD**:

wysokość szerokość głębokość masa
626 mm
406 mm
167 mm do
18,6 kg

** podana masa jednostki w obudowie STD (do powieszenia na ścianie) zawiera zasilanie rezerwowe montowane wewnątrz serwera

 

Wymiary panelu przyłączy krosowych - obudowa RACK (do szaf 19"):

wysokość szerokość głębokość masa
44 mm
(1U)
483 mm
(19")
50 mm do
650 g

 

Wymiary panelu zasilania rezerwowego*** - obudowa RACK (do szaf 19"):

wysokość szerokość głębokość masa
80 mm
(2U)
483 mm
(19")
245 mm do
16 kg

*** jeden panel zasilania rezerwowego obsługuje 1 lub 2 jednostki w obudowie RACK

Galeria produktu

PBX Server Libra STD - widok z lewej strony
PBX Server Libra STD - widok na wprost
PBX Server Libra STD - widok z prawej strony
PBX Server Libra - jedna jednostka
PBX Server Libra - dwie jednostki
PBX Server Libra - trzy jednostki
PBX Server Libra - cztery jednostki
PBX Server Libra - pięć jednostek
PBX Server Libra - sześć jednostek
PBX Server Libra - instalacja (jedna jednostka, panele przyłączy krosowych, panel zasilania rezerwowego)
PBX Server Libra - instalacja (jedna jednostka, panele przyłączy krosowych, panel zasilania rezerwowego)
PBX Server Libra - instalacja (dwie jednostki podłączone do panelu zasilania rezerwowego, panele przyłączy krosowych)
PBX Server Libra - instalacja (dwie jednostki podłączone do panelu zasilania rezerwowego, panele przyłączy krosowych)
PBX Server Libra - instalacja (3 jednostki, panele przyłączy krosowych, panele zasilania rezerwowego)
PBX Server Libra - panel przyłączy krosowych porządkujący okablowanie
Panel zasilania rezerwowego dla jednej jednostki
Panel zasilania rezerwowego dla dwóch jednostek
PBX Server Libra - panel przyłączy krosowych (crossover connections panel)

Zobacz na filmie

   

Przedłuż gwarancję

 

Wideoinstrukcje

 

 

Więcej filmów na kanale PlatanPL na Youtube - zasubskrybuj, aby nie ominęła Cię żadna nowość!

Nagrody i wyróżnienia

 • Brązowy Laur Innowacyjności 2011
 • Nagroda specjalna za Innowacyjny Wyrób wystawy expoTEL 2011 w Kijowie

Pliki - program, katalog, instrukcja, deklaracja CE

 • Systemy telekomunikacyjne nie tylko dla biznesu - katalog 2020 [otwórz]
 • Oprogramowanie LibraPC do zarządzania serwerem offline ver 2.22.6 [otwórz]
 • Instrukcja obsługi Proxima/Proxima Plus/Libra [otwórz]
 • Deklaracja zgodności Libra [otwórz]

 

Producent: Platan